Theorie

Hoewel de theorie vaak een wat ondergeschoven positie in het opleidingstraject inneemt, achten wij het van belang dat hieraan veel aandacht wordt besteed.
Dit niet alleen vanwege het behalen van het zo noodzakelijke theorie-examen, maar het is tevens een goede investering die zijn vruchten tijdens het volgen van de praktijklessen afwerpt.
Wij bieden dan ook permanent een vijfwekelijkse leergang waarbij de stof volledig wordt behandeld. Door de korte omlooptijd van de leergang is het voor vrijwel iedereen mogelijk gedurende de opleiding deze cursus te volgen.
Er wordt gebruik gemaakt van moderne lesmethoden in een goed geoutilleerde lesruimte voorzien van multimedia apparatuur.
Deze lessen worden verzorgd vanaf onze locatie Broekdijk 17 te Kesteren.