Tarieven

Voor de rijbewijzen A en B , E achter B en AM gelden voor 2018, de volgende tarieven.

Naast de losse les bieden wij een drietal pakketten aan. Betreffende pakketten zijn inclusief tussentijdsetoets, praktijkexamen en eigenverklaring c.q. 
voertuigbeheersing, 
verkeersdeelname en eigenverklaring.
Bij afname van een pakket wordt 25 euro korting in mindering gebracht.

Pakketten worden gekozen na gratis intest/eerste les. (ter waarde van 49,-)

Niet benodigde lessen in een pakket worden tegen de lesprijs die in het pakket is verwerkt (€ 49,-) terug betaald. Dit geldt voor auto en motor.

Tijdens de duur van de opleiding worden pakketprijzen niet gewijzigd. Dit geldt dus niet voor losse lessen.

In de onderstaande tabellen vindt u de pakketten en tarieven, die Rijschool Keuken hanteert.

Let op! om duidelijk te zijn over de prijzen geven we de bruto prijzen weer en worden de kortingen afzonderlijk vermeld.

Dat houdt o.a. in dat bij afname van een pakket van 25 lessen voor het autorijbewijs, (waarbij de eerste les ad €49,- gratis is en de pakketkorting € 25,- bedraagt) de werkelijke lesprijs €46,08 is. Wanneer je je brommerrijbewijs dan ook nog bij ons hebt behaald is de lesprijs voor dit pakket uiteindelijk slechts €44,08 per uur.

Auto

 

Naam Omschrijving Prijs
Autorijles Les van 1 uur

€     49.00

Autorijles Pakket van 25 uur les incl. tussentijdse toets en praktijkexamen  € 1.665,00
Autorijles Pakket van 30 uur incl. tussentijdse toets en praktijkexamen. € 1.905,00
Autorijles Kosten tussentijdse toets (Betreft kosten CBR en 1,5 uur voorbereiding en afname toets.) €   195,00
Autorijles Kosten praktijkexamen (Betreft kosten CBR + 1,5 uur ter voorbereiding en afname examen en de opslag administratiekosten.) €   250,00
Autorijles Kosten her-examen praktijk incl. 1,5 uur les- en examentijd

€   240,00

Theorie Theorie examen: reservering en vervoer van de rijschool naar de examenplaats v.v.. €    43.00
Theorie Theorieles: 3 x per maand op dinsdagavond van 7 uur tot 9 uur.
De data waarop theorie wordt gegeven staan onder het kopje "nieuws" vermeld.
De lesprijs is €12.50 per avond met een maximum van €65,-.
€     12.50

 

Motor

 

Naam Omschrijving Prijs
Motorrijles Losse les van 1 uur €     49.00
Motorrijles Pakket van 20 uur incl. examen voertuigbeheersing en verkeersdeelname. € 1.425.00
Motorrijles Pakket van 25 uur inclusief examen voertuigbeheersing en verkeersdeelname. € 1.665.00
Motorrijles Examen voertuigbeheersing. 
(Betreft kosten CBR + 2 uur ter voorbereiding en afname examen en de opslag administratiekosten.)
€   195.00
Motorrijles Examen verkeersdeelname.
(Betreft kosten CBR + 1,5 uur ter voorbereiding en afname examen en de opslag administratiekosten.)
€    250.00
Theorie Theorie examen: reservering incl. vervoer van de rijschool naar de examenplaats v.v.. €      42.50

 

Aanhangwagen

 

Naam Omschrijving Prijs
Aanhangwagen rijles Losse les €  54.00
Aanhangwagen rijles Praktijkexamen € 162.00
Aanhangwagenrijles Pakket 6 uur les + 1 uur praktijkexamen + examenkosten   € 540.00

 

Bromfiets

 

Naam Omschrijving Prijs
Bromfiets rijles Pakketprijs praktijk : 4 uur les + 1 uur examen en examenkosten € 365.00
Bromfiets rijles Pakket ( 4 uur les en 1 uur examen)inclusief lesmateriaal en 1 x theorie-examen € 425.00
Bromfiets rijles Losse les €   44.00
Bromfiets rijles Aanvraag theorie-examen inclusief vervoer €   42.50
Bromfiets rijles Her-examen incl. 1 uur les en 1 uur praktijkexamen + kosten CBR € 210.00

 

Theorie

 

   Naam                  Omschrijving   Prijs
  Theorieles                 Klassikaal          Zie onderdeel auto                                                                                                                                                                               

  €12.50                                                                     

  Theorieles   Individueel         Prijs per uur   €25,00

 

 

Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.

Vermelde prijzen gelden vanaf 1 januari 2018